Back to Top

Mededeling m.b.t. Coronavirus Covid-19

De door onze beroepsvereniging voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd door het RIVM* en gaan er van uit dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat zij gezond zijn.

“De mondhygiënist is door de overheid aangemerkt als een 'medisch contactberoep'. Om deze reden kunnen wij onze werkzaamheden in de komende periode op normale wijze voortzetten. De afspraken die wij met onze klanten gemaakt hebben zullen op de geplande datum en tijd plaatsvinden. Zoals altijd hanteren wij strenge regels op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.”

Heeft u een afspraak?
Via e-mail brengen wij u op de hoogte van uw afspraak en de daarvoor geldende spelregels
.