Back to Top

Mededeling m.b.t. Coronavirus Covid-19

De door onze beroepsvereniging voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd door het RIVM en gaan er van uit dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat zij gezond zijn.

Heeft u een afspraak?
Via e-mail brengen wij u op de hoogte van uw afspraak en de daarvoor geldende “spelregels”
.