Telefoonnummer Mondhygiënisten Wolvega

Wat doet de mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.

De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven.

De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Werkzaamheden van de mondhygiënist

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie zoals het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van ttandvleesaandoeningen.

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist

 • Het uitvoeren van een mondonderzoek.
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës en tandvleesaandoeningen.
 • Voorlichting over het effect van voedingsgewoonten op het gebit.
 • Het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging.
 • Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plak, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
 • Het uitvoeren van preventieve behandelingen.
 • Het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride).
 • Het uitvoeren van een bacteriologisch onderzoek.

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.

Wanneer gaat u naar de mondhygiënist?

Het is aan te raden om naar de mondhygiënist te gaan wanneer:

 • Het tandvlees bloedt bij het poetsen.
 • Tanden of kiezen los gaan staan.
 • Het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit.
 • Het tandvlees terugtrekt.
 • Er regelmatig gaatjes ontstaan.
 • Er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat.
 • Er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is.
 • Mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is.
 • Bij pijnlijk tandvlees.

logo mondhygienisten wolvega

spacer left

logo nvm

logo krm

 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg