Telefoonnummer Mondhygiënisten Wolvega

De tarieven per 01.01.2024 (NZA richtlijnen)

Prestatielijst van 1-1-2024 tot en met 31-12-2024 (gebaseerd op de NZA-richtlijnen)

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 17,60

C003 Probleemgericht consult € 26,75
Apart consult naar aanleiding van een vraag of probleem van een patiënt, dan wel vervolg consult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem.

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 15,00 per 5 minuten
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.

M02 Consult voor evaluatie van preventie € 15,00 per 5 minuten
De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.

M03 Gebitsreiniging € 15,00 per 5 minuten
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.

C014 pocketregistratie € 42,24

Vastleggen van de conditie van het tandvlees

C015 parodontiumregistratie € 84,48

Vastleggen van de conditie van het tandvlees

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
Een uitgebreid onderzoek om de conditie van het tandvlees vast te stellen en vast te leggen.

T021 Grondig reinigen worteloppervlak per element complex  € 38,02
Het kleuren van tanden of kiezen, het maken van een plaquescore, het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees (respectievelijk supra- en subgingivaal), het glad maken en polijsten van worteloppervlakken van tanden en kiezen (rootplaning), het geven van instructie en voorlichting over mondhygiëne aan de patiënt.

T022 Grondig reinigen worteloppervlak per element standaard € 28,16 

Idem als T021                                            

T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72
Het uitgebreid vastleggen van de conditie van het tandvlees na een initiële tandvleesbehandeling.

T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 77,44
Het uitgebreid bespreken van de herbeoordeling en vervolgtraject.

T042 Consult nazorg tandvlees behandeling € 107,01

T043 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling € 142,21

T044 Complex consult nazorg met tandvleesbehandeling € 189,38
De prestaties T042 tot en met T044 omvatten het (her)beoordelen en vastleggen van de actuele situatie van het tandvlees (parodontale status), het controleren van de mondhygiëne, het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen, het glad maken en polijsten van wortelopppervlakken van tanden of kiezen (rootplaning), het geven van instructie en voorlichting over de actuele situatie van het gebit van de patiënt.

Indien de patiënt één of meerdere implantaten heeft en er sprake is van (peri-implantaire) pathologie waarvoor nazorg wordt verleend, mogen deze  prestaties ook worden gedeclareerd.

T161 Bacteriologisch onderzoek € 49,28
Een onderzoek waarbij materiaal wordt afgenomen en onderzocht in en laboratorium. De laboratoriumkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04

Het stellen van de diagnose "tandvleesabces", het reinigen van de wortel en omliggend steunweefsel en het geven van instructie.

 

Het is raadzaam vooraf uw polisvoorwaarden te raadplegen, zodat u weet of de behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Bij non-betaling wordt de incasso overgedragen aan MediCas te Den Haag. De betalingsvoorwaarden van MediCas zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda, http://medicas.net/betalingsvoorwaarden

spacer left

logo nvm

logo krm

 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg