Telefoonnummer Mondhygiënisten Wolvega

De behandelingen

Medische anamnese: Voor de mondhygiënist is het uitermate belangrijk om uw medische geschiedenis te weten omdat veel in de mond hiermee te maken heeft en omdat er dan eventuele voorzorgsmaatregelen voor bepaalde behandelingen getroffen kunnen worden.

Mondonderzoek: De gehele mond wordt onderzocht: de gebitselementen worden gecontroleerd op plaque (= wit-gelig laagje van bacteriën wat bij iedereen elke dag op de tanden ontstaat) en bijzonderheden. Het tandvlees wordt gecontroleerd op bloedingen en oneffenheden.

Pocketstatus / parodontiumstatus: De mondhygiënist maakt een overzicht van de probleemgebieden en noteert deze in een schematisch overzicht.
Zo kan de gebitssituatie met het omringende weefsel nauwkeurig in de gaten gehouden worden.

Voorlichting: Er wordt een uitgebreide uitleg gegeven over het ontstaan van de probleemgebieden en de mogelijke behandelingen en consequenties daarvan.

Instructie: U krijgt eerst een mondelinge individuele instructie over hoe u het beste uw mond kunt verzorgen. Daarna wordt dit in de mond voorgedaan en kunt u dit zelf voor de spiegel proberen. Na afloop kunt u folders over deze uitleg mee naar huis nemen zodat u dit nog eens rustig kunt nalezen.
Ook zijn de meest gegeven instructies op de site www.allesoverhetgebit.nl te lezen en te bekijken onder het kopje "Mondverzorging".

Tandsteen verwijderen: Onder invloed van onder andere speeksel kan tandsteen ontstaan. Tandsteen is hard geworden bacteriële plak. Het kan zowel op de tanden en kiezen en of onder het tandvlees ontstaan, waardoor het tandvlees kan ontsteken. Tandsteen wordt verwijderd met behulpvan hand- en of ultrasone instrumentarium.

Verdoven: Als de behandeling als pijnlijk wordt ervaren bestaat de mogelijkheid om te laten verdoven.

Polijsten: Na het verwijderen van het tandsteen worden de gebitselementen gepolijst met een frisse polijstpasta, dit om de tanden een glad oppervlak te geven en voor een frisse smaak te zorgen.

Voedingsanamnese: Soms is het nodig dat de mondhygiënist een goed beeld krijgt van het voedingspatroon van de patiënt om een zo goed mogelijke individuele instructie toe te kunnen passen. De patiënt houdt dan 14 dagen lang een schrift bij met daarop wanneer en wat hij/zij gegeten en/of gedronken heeft.

Fluoride: Het is belangrijk dat u minimaal 2x per dag met een tandpasta poetst waar fluoride in zit. Dit is een stof die het glazuur sterker maakt zodat de kans op het ontstaan van cariës (gaatjes) verkleind wordt. Ondanks het poetsen met fluoride-houdende tandpasta kan de mondhygiënist het in sommige gevallen noodzakelijk vinden een extra fluoridebehandeling te geven. Meestal gebeurt dit als het voedingspatroon hier aanleiding toe geeft en/of er reeds beginnende gaatjes aanwezig zijn. Ook wordt fluoride gebruikt om gevoelige tandhalzen te verminderen.
Initiële behandeling: Indien er sprake is van tandsteen onder het tandvlees kan dit negatieve gevolgen hebben. Hierbij is een meer specifieke behandeling gewenst. Er wordt gewerkt met handinstrumentarium en ultrasone apparatuur, waarbij meerdere zittingen nodig zijn.

Herbeoordeling: 3 à 4 maanden na de initiële behandeling wordt de gebitssituatie opnieuw nauwkeurig in beeld gebracht door middel van een pocket/parodontiumstatus. Afhankelijk van het resultaat wordt het vervolgtraject besproken. Mogelijkheden zijn verwijzing naar een specialist (parodontoloog), bacteriologisch onderzoek of controlebehandelingen. Afhankelijk van het resultaat zal er een advies gegeven worden met betrekking tot de frequentie van de nazorg.

Bacteriekweek: Indien de behandeling niet het gewenste resultaat heeft behaald kan een bacteriekweek geïndiceerd zijn. Er wordt een bacteriemonster genomen welke opgestuurd wordt naar een laboratorium. Na een aantal weken is de uitslag bekend, waarna vaak een antibioticumkuur wordt voorgeschreven.

Recall-termijn: Dit is het termijn waarop controle/behandeling gewenst is (meestal 1x per 3 of 4 maanden of 1x per 6 maanden en in sommige gevallen 1x per jaar).

spacer left

logo nvm

logo krm

 

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg