Prestatielijst van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020 (gebaseerd op de NZA-richtlijnen)

C13 Probleemgericht consult € 22.16
Apart consult naar aanleiding van een vraag of probleem van een patiënt, dan wel vervolg consult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem.

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 12.00 per 5 minuten
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.

M02 Consult voor evaluatie van preventie € 12.00 per 5 minuten
De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.

M03 Gebitsreiniging € 12.00 per 5 minuten
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 120.00
Een onderzoek om de conditie van het tandvlees vast te stellen en vast te leggen.

T12 Uitgebreid onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 156.00
Een uitgebreid onderzoek om de conditie van het tandvlees vast te stellen en vast te leggen.

T21 Grondig reinigen worteloppervlak per element complex  € 31.49
Het kleuren van tanden of kiezen, het maken van een plaquescore, het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees (respectievelijk supra- en subgingivaal), het glad maken en polijsten van worteloppervlakken van tanden en kiezen (rootplaning), het geven van instructie en voorlichting over mondhygiëne aan de patiënt.

T22 Grondig reinigen worteloppervlak per element standaard € 23.32 

Idem als T21                                            

T31 Herbeoordeling met pocketstatus € 90.38                                                                                       Het vastleggen van de conditie van het tandvlees na een initiële tandvleesbehandeling.

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus € 104.95
Het uitgebreid vastleggen van de conditie van het tandvlees na een initiële tandvleesbehandeling.

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46.65
Het uitgebreid bespreken van de herbeoordeling en vervolgtraject.

T41 Beperkt consult nazorg tandvleesbehandeling € 61.22

T42 Consult nazorg tandvlees behandeling € 88.63

T43 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling € 117.78

T44 Complex consult nazorg met tandvleesbehandeling € 156.85
De prestaties T41 tot en met T44 omvatten het (her)beoordelen en vastleggen van de actuele situatie van het tandvlees (parodontale status), het controleren van de mondhygiëne, het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen, het glad maken en polijsten van wortelopppervlakken van tanden of kiezen (rootplaning), het geven van instructie en voorlichting over de actuele situatie van het gebit van de patiënt.

Indien de patiënt één of meerdere implantaten heeft en er sprake is van (peri-implantaire) pathologie waarvoor nazorg wordt verleend, mogen deze  prestaties ook worden gedeclareerd.

T60 Evaluatie- onderzoek met pocketstatus € 154.51                                                                           Het evalueren en vastleggen van de situatie van het tandvlees (parodontale situatie) en het             bespreken van de resultaten.

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169.09
Het uitgebreid evalueren en vastleggen van de situatie van het tandvlees (parodontale situatie) en het bespreken van de resultaten.

T93 Bacteriologisch onderzoek € 40.82
Een onderzoek waarbij materiaal wordt afgenomen en onderzocht in en laboratorium. De laboratoriumkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

T94 Behandeling tandvleesabces € 78.71

Het stellen van de diagnose "tandvleesabces", het reinigen van de wortel en omliggend steunweefsel en het geven van instructie.

 

Het is raadzaam vooraf uw polisvoorwaarden te raadplegen, zodat u weet of de behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Bij non-betaling wordt de incasso overgedragen aan MediCas te Den Haag. De betalingsvoorwaarden van MediCas zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda, http://medicas.net/betalingsvoorwaarden