Back to Top

Mededeling m.b.t. Coronavirus Covid-19

De door onze beroepsvereniging voorgestelde aanpassingen zijn goedgekeurd door het RIVM* en gaan er van uit dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat zij gezond zijn.

“De mondhygiënist is door de overheid aangemerkt als een 'medisch contactberoep'. Om deze reden kunnen wij onze werkzaamheden in de komende periode op normale wijze voortzetten. De afspraken die wij met onze klanten gemaakt hebben zullen op de geplande datum en tijd plaatsvinden. Zoals altijd hanteren wij strenge regels op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.”

Heeft u een afspraak?
Via e-mail brengen wij u op de hoogte van uw afspraak en de daarvoor geldende spelregels
.

Mondhygiënist Carol Schut

Mondhygiënist CarolCarol Schut is in 1993 afgestudeerd aan de ACTA in Amsterdam.

Vanaf 1993 is zij werkzaam geweest in tandartspraktijken te Heerenveen, Drachten en Wolvega.

Zij startte in 1993 met een zelfstandige praktijk in Wolvega.

Mondhygiënist Foky Vellinga

Mondhygiënist Foky


Foky Vellinga is in 1993 afgestudeerd aan de ACTA in Amsterdam.

Zij is werkzaam geweest in tandartspraktijken te Oenkerk, Sneek en bij de Parodontologie Praktijk Friesland te Leeuwarden.

In 1997 is zij de zelfstandige vestiging van Carol Schut komen versterken. Sindsdien vormen zij een maatschap.

Mondhygiënisten Schut en Vellinga werd in 2013 Mondhygiënisten Wolvega.

Mondhygiënist Leonie Boxen

Mondhygiënist LeonieLeonie Boxen is in 1999 afgestudeerd aan de Hanze hogeschool in Groningen.

Na haar afstuderen heeft ze gewerkt in Den Haag en is in 2004 een praktijk gestart in Utrecht. Na haar verhuizing naar Friesland in 2010 werkt ze in Sneek en sinds 2012 met veel plezier op de donderdag in Wolvega.

Mondhygiënist Miranda Bruinenberg

Mondhygiënist Miranda


Miranda Bruinenberg is in 2010 afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool te Groningen.

Sindsdien was zij werkzaam in een groepspraktijk te Grou.

Vanaf 2013 werkt ze als zelfstandig mondhygiënist in drie verschillende mondhygiënistenpraktijken waaronder bij Mondhygiënisten Wolvega.

Sytse Schut

Medewerker SytseNa jarenlang werkzaam te zijn geweest in de verzekeringsbranche is Sytse Schut vanaf 2004 vijf ochtenden per week verantwoordelijk voor het agendabeheer, de administratie en de organisatie binnen de praktijk.

Hij is veelal uw eerste aanspreekpunt.